close
دانلود آهنگ جدید
رنگ شناسی


گالری نقاشی پارسه
[RB:Blog_Slogan]�

شناخت رنگ

معني رنگ

بطور كلي ميتوان رنگ را به دو معناي عمده بررسي كرد :
الف ) رنگ به عنوان ماده‌اي كه با آن چيزي را رنگ‌آميزي ميكنند .
در اين معني رنگ معمولا از مخلوط رنگدانه‌هاي بسيار ريز ( Pigment ) و موادي كه اصطلاحا به آنها بست مي‌گويند ساخته مي‌شود .
ب) پديده رنگي موضوعي است چند جانبه و مربوط به چگونگي ديدن و درك رنگ ، كه سه عامل در ايجاد آن دخالت دارند و اين عوامل عبارتند از :
1- نور به عنوان منبع فرآيند رنگ كه بدون آن رينگ اشياء ديده نمي‌شود .
2- اشياء با ساختار مولكولي خاصي كه دارند باعث مي‌شوند كه همه يا بخشي از نور تابيده شده به آنها جذب يا منعكس شوند و به رنگ همان بخش از نور ديده مي‌شوند .
3- نور بازتاب يافته از سطح اشياء در يك فرآيند پيچيده پس از گذشتن از مردمك به وسيله‌ي سلولهاي نوري كه در شبكيه وجود دارند تشخيص داده مي‌شوند و سپس توسط اعصاب بينايي به شكل علائمي خاص به مغز انتقال مي‌يابند .
پس بطور خلاصه مي‌توان گفت كه كيفيت رويت رنگ‌هاي همواره با طبيعت اشياء ، چگونگي تابش نور در زاويه و مقدار تابش نور و وضعيت چشم ناظر ( ميزان حساسيت و شناخت او از رنگ ) مي‌باشد .


مبحث بعدي : فيزيك رنگ و نور

__________________


فيزيك رنگ و نور

همانطور كه مي‌دانيم بدون وجود نور اجسام قابل رويت نيستند . اشياء زماني ديده مي‌شوند كه يا از خودشان نور منتشر و يا روشنايي منبع نور ديگري را بازتاب دهند .
نور مرئي كه باعث ديده شدن جهان پيرامون و اشياء مي‌شود بخشي از انرژي الكترو مغناطيس است كه بصورت امواج منتشر مي‌شود و زماني كه با چيزي برخورد مي‌كند قابل رويت مي‌گردد و بخش بسيار بزرگي از امواج الگترومغناطيس قابل ديده شدن نيستند اما وجود آنها را با وسايل و امكانات علمي و آزمايشگاهي مي‌توان دريافت .
نور داراي طول موجي ميان حدود 380 تا 760 نانومتر است . امواج كوتاهتر از 380 و بلندتر از 760 نانومتر قابل رويت نيستند . مانند امواج ماوراء بنفش ، اشعه ايكس ، امواج گاما و ... كه طول موج آنها كوتاهتر از نور است و عموما براي حيات موجودات زنده خطرناك هستند و امواج داراي طول موج بلندتر از 760 نانومتر مثل انرژي حرارتي ، امواج مادون قرمز و امواج مخابراتي براي ايجاد گرما و ارسال اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرند .

مبحث بعدي : تجزيه نور

__________________


تجزيه نور

در قرن هفدهم ميلادي ( سال 1676 ) نيوتون با تجزيه نور سفيد ، رنگ‌هاي طيف آن را به دست آورد . او كشف كرد كه نور سفيد شامل انواع اشعه است كه هر گاه با شبكيه چشم انسان ، بطور جداگانه اصابت كند احساس يك رنگ مجزا را بوجود خواهند آورد و اختلاط اين اشعه‌ها ( امواج نور ) بر روي شبكيه چشم ، رنگ سفيد را محسوس مي‌سازد .
طيف حاصل از تجزيه نور سفيد در منشور به ترتيب از طول موج بيشتر به طول موج كمتر عبارتند از :
قرمز ،‌نارنجي ، زرد، سبز ، آبي ، نيلي ، بنفش
در اين طيف آن دسته از اشعه‌ها كه طول موج كوتاهي دارند به رنگ آبي و آن دسته از اشعه‌هاي نور كه بلندترين طول موج را دارند به رنگ قرمز و آن دسته از اشعه‌ها كه طول موج متوسطي دارند به رنگ سبز ديده مي شوند . پس :
بلندترين طول موج = قرمز
كوتاهترين طول موج = بنفش
طول موج متوسط = سبز

نور نه تنها عامل رويت رنگ شئي مي‌شود بلكه عامل نمايش ححم آن نيز هست . براي اين منظور اقلا سه تون مختلف لازم است . كه عبارتند از : تون نور ، تون متوسط و تون سايه . در تون متوسط جلوه‌ي رنگ‌هاي موضعي خيلي شديد مي‌باشد و بافت سطح نيز به بهترين وجه قابل رويت مي‌شود . در تون نوراني رنگ شيء روشن شده و در تون سايه رنگ شيء تاريك مي‌شود .

شاخصه‌هاي اصلي رنگ

چشم انسان رنگها را بر اساس سه خصوصيت از يكديگر متمايز مي‌كند :
الف ) به واسطه رنگين بودن خود رنگ‌ها مثل تمايز رنگ زرد ، قرمز و سبز از يكديگر به واسطه رنگ‌هايشان
ب ) به واسطه‌ي ميزان تيرگي و روشني رنگ‌ها مثل تمايز قرمز از صورتي و از قرمز تيره
ج ) به واسطه ميزان خلوص رنگ‌ها مثل تمايز رنگ آبي در حالت خالص خود به آبي‌هايي كه از تركيب آبي و رنگ‌هاي ديگر ساخته شده‌اند.


ته رنگ ( فام )

ته رنگ يا فام كه در انگليسي به آن Hue گفته مي‌شود ، كيفيت رنگين متمايز كننده رنگ‌ها از يكديگر است .


درخشندگي يا روشنايي رنگ

منظور از درخشندگي درجه‌اي از روشني است كه آن را از درجه ديگري از روشني يا تيرگي همان رنگ متمايز مي‌كند . به تعبير ديگر سايه رنگ‌هاي مختلفي كه از تركيب يك رنگ با سياه و سفيد بدست مي‌آيد كه ميتوان آنها را با درجاتي از تيرگي خاكستري‌هاي بي فام ( حاصل از تركيب سياه و سفيد ) نيز مقايسه كرد . به اين ترتيب درجات مختلف روشني يك رنگ را ميزان درخشندگي آن مي‌گويند .


شدت يا خلوص رنگ

منظور از خلوص رنگي درجه سيري يا اشباع يك رنگي مي‌باشد . به بيان ديگر خلوص رنگي ، درجه‌اي از اشباع است كه يك رنگ را در خالص‌ترين حالت خود نشان مي‌دهد . به عنوان مثال يك آبي خالص كه با هيچ رنگ ديگري مخلوط نشده باشد در آبي‌ترين حالت خود ديده مي‌شود به طوري كه هيچ آبي ديگري به آن شدت از آبي بودن ديده‌نميشود . اين درجه از خلوص رنگي را درجه اشباع و سيري رنگ نيز مي‌گويند . دسته بندي رنگ‌ها :

به طور كلي رنگ‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند :
1- رنگ‌هاي آكروماتيك ( بي فام )
2- رنگ‌هاي كروماتيك ( با فام )

1- رنگ‌هاي آكروماتيك
اين رنگ‌ها شامل سياه ، سفيد و انواع توناليته‌هاي ( درجات مختلف تيره و روشن ) خاكستري مي‌شوند .

سياه :
- سياه رنگي است سنگين و باوقار
- سياه اگر با رنگ‌هاي ديگر مخلوط شود از درخشش آنها مي‌كاهد .
- سياه در حكم پس زمينه باعث درخشش بيشتر رنگ‌هاي ديگر مي‌شود .
- هر گاه بخواهيم اثرات و شدت رنگ‌هاي اصلي ( زرد ، قرمز ، آبي ) را كه در كنار هم قرار مي‌گيرند بكاهيم ، بين آنها را با رنگ مشكلي احاطه مي‌نماييم و علاوه بر آنها به رنگ‌هاي فوق نيز نمود ديگري مي‌بخشيم و ارزش رنگي آنها در كنار مشكي يا خاكستري بروز مي‌دهيم .
- رنگ سياه اثرات رنگ‌ها را در يكديگر مي‌كاهد . اين شيوه در تصويرسازي‌هاي اخير به وفور استفاده مي‌شود .
- موندريان يكي از برجسته‌ترين نقاشان مدرن به كمك رنگ در خطوط پهن سياه رنگ‌هاي ديگر را محدود كرده و هر يكي را با استحكام فراواني درخشان نموده است .و خطوط سياه باعث شده تا هر رنگي جلوه‌ي حقيقي خود را داشته باشند و تحت تاثير رنگ‌هاي جانبي قرار نگيرند .
- حذف رنگ سياه از حيطه رنگ‌ها اولين بار توسط امپرسيونيست‌ها صورت گرفت و اين امر كاملا عقلاني و با تفكر همراه بود . آنها معتقد بودند كه « درخشش رنگ‌ها را نبايد از بين برد و رنگ سياه بطور ملموسي از درخشش رنگ‌ها مي‌كاهد .

سفيد
- رنگي است كه آرام و قرار ندارد و نه تنها در حكم پس زمينه رنگ ديگري را محدود و محصور نمي‌كند ، بلكه خود نيز دائم در حال گريز است .
- سفيد اگر با رنگ‌هاي ديگر مخلوط شود از شدت آنها مي‌كاهد و آنها را ملايم مي‌سازد . به عنوان مثال قرمز رنگ عشق تند و نفساني است كه اگر با سفيد مخلوط شود صورتي حاصل مي‌شود و صورتي رنگ عشق رمانتيك و شاعران است .
- سفيد در حكم پس زمينه از درخشش رنگ‌هاي ديگر مي‌كاهد .
- س


خاكستري
- خاكستري رنگي بي‌تفاوت و بي شخصيت است و به سرعت تحت تاثير رنگ مخالف قرار مي‌گيرد .
- خاكستري هنگامي كه در كنار رنگ‌هاي ديگر قرار گيرد شخصيت و زندگي خود را به دست مي‌آورد . اين انتقال از لحاظ ذهني در چشم بيننده بوجود مي‌آيد و متعلق به خود رنگ خاكستري نيست .
- دلاكروا در مورد رنگ خاكستري گفته است « خاكستري مخرب نيروي رنگ‌ها است » .
- رنگ خاكستري را مي‌توان از تريكيب سياه و سفيد و يا دو رنگ مكمل بدست آورد .
- به دليل اهميت خاكستري و درجات مختلف آن در نقاشي‌هاي چيني و ژاپني از اين رنگ فراوان استفاده مي‌شود . كه اين خاصيت در ريش‌ي هنر كشور‌هاي فوق مي‌باشد .
- هرگاه لكه‌اي بر روي اين زمينه خاكستري قرار گيرد هاله‌اي از رنگ مكمل آن در اطرافش بوجود مي‌آيد .
نكته : هنگاميكه در تصويرسازي بخواهيم رنگ‌هاي كروماتيك ( رنگين ) را در كنار آكروماتيك ( سياه ، سفيد ،‌خاكستري ) قرار دهيم بايد آنها را از حيث ارتفاع ( درجه تيره و روشني ) هم اندازه به كربرد در اين صورت رنگ‌هاي آكروماتيك خاصيت بي رنگي خود را از دست داده و به نظر رنگي مي‌آيند . اين روشي است كه نقاشان امپرسيونيست اغلب در آثارشان بكار مي‌گرفتند .

فيد نماد پاك


2- رنگ‌هاي كروماتيك
رنگ‌هاي كروماتيك ( رنگين ) شامل رنگ‌هاي اصلي ، رنگ‌هاي درجه دوم و رنگ‌هاي درجه سوم مي شوند .

1- رنگ‌هاي اصلي
منظور از رنگ‌هاي اصلي يا درجه اول رنگ‌هايي است كه معمولا از تركيب هيچكدام از رنگ‌هاي ديگر حاصل نمي‌شوند بلكه ساير رنگ‌ها از تكيب آنها با يكديگر بوجود مي‌آيند و شامل سه رنگ زرد ، قرمز و آبي مي‌شوند .
- از تركيب سه رنگ اصلي با هم رنگ سياه حاصل مي‌شود .
معمولا رنگ‌هاي اصلي بصورت خالص در بازار عرضه نمي‌شوند به همين دليل است كه وقتي سه رنگ اصلي را با يكديگر محلوط مي‌كنيد ممكن است بجاي خاكستري كاملا تيره قهوه‌اي بدست آيد .

الف )رنگ زرد
- در بازار زرد‌هاي متعددي وجود دارد اما زرد اصلي زردي است كه هيچ گرايشي به رنگ‌هاي ديگر در آن ديده نمي‌شود .
- در ميان زرد‌هاي موجود ، زرد «كادميوم» با درجه تيرگي متوسط نزديكترين رنگ به زرد اصلي دايره رنگي است .
چنانكه در دايره‌ي رنگي مشاهده مي‌شود زرد روشن‌ترين رنگ دايره‌ي رنگي است و بيشترين تضاد را با بنفش ( تيره‌ترين رنگ دايره رنگي ) داراست .
- به عقيده واسيلي كاندنسكي اگر رنگ زرد در يك شكل هندسي قرار گرفته باشد و بطور مستقيم به آن خيره شويم موجب هيجان ، ناراحتي ، كوفتگي و برانگيزاننده حالتي غضبناك مي‌باشد . اگر كيفيت عيني اين رنگ تشديد شود امكان دارد براي چشم و مغز غير قابل تحمل گردد .
- زرد شخصيتي دو گانه دارد از يك طرف جذاب و محرك است و از طرف ديگر شكننده و بي‌دوام است .
- زرد در حالت خلوص خود نمادي از ذكاوت و دانايي است اما به محض رقيق و تاريك شدن نشانه بي‌اعتمادي ، بيخودي و ترديد است .
- زرد رنگي مهاجم و انعطاف پذير است كه به سرعت خاموش مي‌شود و از انرژي مي‌افتد .
- زرد رنگ جواني ، نشان روشنايي و نور و نشان دانش و معرفت است .
زرد از نظر روشنايي به سفيد نزديك است و در اختلاط با آن از خود مقاومت نشان مي‌دهد . در حالي كه در تركيب با سياه و يا هر رنگ تيره ديگري به سرعت تغيير ماهيت داده و به تيرگي مي‌گرايد . به همين نسبت هم مفهوم خود را از دست مي‌دهد و حقير مي‌شود .
- زرد درخشان نمادي از دانش ، فهم انساني ، روشنايي معنوي و نور الهي است . اما به محض تيره شدن ناپايداري ، ترديد ، شك و بي اعتمادي را نشان مي‌دهد و وقتي با سفيد ، رقيق و كمرنگ مي‌شود ، سرد و بي حالت شده و به خاموشي مي‌گرايد .
- در آثار نقاشان با موضوعات مذهبي رنگ زرد به مثابه نوري آسماني و با قدرت روحاني و شادي آور جلوه گري مي‌كند . در حاليكه زرد طلايي ، نيرو و درخشش غير مادي ، شفاف و بي‌وزن را نشان مي‌دهد كه بصورت هاله‌اي فروزان سيماي مقدسين را در بر گرفته است .
- در ايران باستان اين هاله به مثابه ايزدي تلقي مي‌شود كه عنايت خداوند را به برگزيدگانش نشان مي‌داد .
- در نقاشي دوران اسلامي رنگ طلايي آسمان به مثابه نوري جاودانه بر زمين مي‌تابد تا تابش فيض و روشنايي الهي را بر جهان نشان دهد .
- در بسياري از آثار مسيحيت نيز رنگ طلايي و زرد در هاله‌اي نوراني بر شخصيت آسماني و مقدس حضرت مسيح (ع) و باكره مقدس تاكيد مي‌ورزد و حالات رواني حواريون را نشان مي‌دهد .
- رنگ زرد وقتي در مجاورت رنگ‌هاي ديگر قرار گيرد حالات مختلفي را بوجود مي‌آورد . روي نارنجي روشن‌تر به نظر مي‌رسد و به شدت مي‌درخشد و روي قرمز كه قرار مي‌گيرد به جلال و شكوهش اضافه مي‌شود .
- درخشش زرد روي آبي به اوج مي‌رسد و بر شدت خلوص و عمق رنگ آبي مي‌افزايد و بر جنبه روحاني آن تاكيد مي‌كند .
- رنگ زرد روي بنفش نهايت خلوص و درخشش خود را ظاهر مي‌سازد و به حالتي نيرمند با انرژي شديد و رام نشدني جلوه مي‌كند .
- رنگ زرد در پس زمينه سياه درخششي خيره كننده مي‌يابد و به علاوه حالتي سرد و تهاجمي را نيز از خود بروز مي‌دهد .
- طعم رنگ زرد ترش و صداي آن صداي زير ويولن و آواز بلبل و قناري تداعي مي‌كند .

ي و خلوص است . بابت تاخیر عذر میخوام ( درگیر مسابقه سال نو بودم )

ب) رنگ قرمز
- رنگ‌های موجود تحت نام قرمز نیز بسیار متنوع هستند و علی رغم اینکه گاهی به نام قرمز اصلی نیز ارائه می‌شوند ولی همه خصوصیات قرمز اصلی را ندارند . از مشهورترین قرمز‌هایی که وجود دارند یکی قرمز « کادمیوم » و دیگری قرمز « آلیزارین » است که در انواع مختلف تیره و روشن ساخته می‌شوند . در عین حال هیچ‌کدام قرمز اصلی نیستند اما مخلوط این دو رنگ به رنگ اصلی نیزدیک است .
- رنگ قرمز دارای شخصیتی متکی به خود ، مسلط به امور ، نیرومند ، فعال ، پرتحرک ، سرشار از حس زندگی ، سرکش و پر هیجان است .
- رنگ قرمز در عین حال می‌تواند آزار دهنده ، محرک عصبانیت و آشفتگی آور باشد .
-رنگ قرمز بیشترین تاد را با رنگ سبز دارا می‌باشد و از تریکیب آن با رنگ سبز ، رنگ خاکستری حاصل می‌شود .
- اصلولا در نزد بشر رنگ مایه‌هایی که به قرمز نزدیک شوند ، گرم محسوب می‌شوند .
- در میان رنگ‌های گرمز قرمز به قدری نافذ و سریع حرکت می‌کند که از هر رنگی زود‌تر به چشم می‌خورد .
- قرمز رنگ عشق تند و نفسانی است .
- قرمز نماد سلامت ، قدرت و خشم است .
- قرمزی آسمان علامت طغیان و هجوم هوای متلاطم و آسمان آبی و سبز و زرد روشن نوید آرامش و هوای باز را می‌دهد .
- گرمی و حرارت قرمز وقتی با نارنجی مخلوط می‌شود به اوج می‌رسد و به نمادی از شور شعله سوزان و برافروخته تبدیل می‌شود .
- قرمز وقتی به ارغوانی می‌گراید به نمادی از قدرت روحانی تبدیل می‌شود .
- قرمز نمادی از جنگجویی ، مقاومت ، و شور انقلابی است . در این معنا پایداری و حقیقت جویی را نشان می‌دهد و جلوه گر شهادت جویی و مرگ سرخ می‌شود .
- قرمز در اختلاط با نارنجی و آبی از ظرفیت انعطاف پدیری بسیاری برخوردار می‌گردد و خود را بسیار مقاوم نشان می‌دهد .
- این رنگ وقتی با سفید مخلوط می‌شود ، همچون شغله‌ای فرو می‌میرد و به سردی می‌گراید . در حالی که به روی سیاه به نهیبی سوزنده و سرکش تبدیل می‌شود .
- قرمز نهایت بر افروختگی و انری درونی را ظاهر می‌سازد .
- قرمز نمادی است که زندگی ، هیجان ُ قدرت و شورش انقلابی را نشان می‌دهد .
- قرمز رنگی است که نشاط جوانی و سرزندگی را جلوه‌گر می‌سازد و در عین حال نشاسنه‌ای از عشق آتشین و تمایلی مفرط است .

 ج ) رنگ آبی

- امروزه آبی‌های بسیار متنوعی در بازار عرضه می‌شوند و معروفترین آنها عبارتند از آبی « اولترامارین » ، آبی « کبالت » و آبی « پروس » . در عین حال هیچ یک از این آبی‌ها رنگ اصلی نیستند در این میان آبی کبالت و آبی الترامارین که کمی تیره‌تر از رنگ اصلی هستند می‌تواند با کمی روشن‌تر کردن به عنوان رنگ نزدیک به آبی اصلی استفاده کرد .
- آبی دارای شخصیتی آرام ، تفکر بر انگیز ، منطقی ، خون سرد ، لطیف ، قابل اعتماد و پر رمز و راز است و تاثیری آرام بخش روی سیستم عصبی دارد .
- آبی عمیق و پهناور دریا و سبز تیره‌ی درختان و جنگل در جای خود حسی تفکر برانگیز از بی‌کرانگی و عظمت جهان را بر می‌انگیزد و نوعی تعددل روحی ، خلوص و حس تقدیس را بوجود می‌آورند . در حالی که همین آبی اگر روی پوست و چهره بتابد سایه‌هایی از سبز تیره ایجاد کند ، احساس هراس انگیز و تنفر آور بوجود خواهد آورد .
- اصولا در نزد بشر ته رنگ‌هایی که به طرف آبی تمایل دارند رنگ سرد محسوب می‌شوند .
- رنگ آبی انسان را به سوی دقیق شدن و بی‌نهایت سوق می‌دهد و هر قدر که این رنگ روشن‌تر باشد انعکاس موجی خود را از دست داده و به آرامش خاموش رنگ سفید می‌رسد .
- رنگ آبی بیشترین تضاد را با رنگ نارنجی دارا است . و از تریکب آن با نارنجی رنگ خاکستری حاصل می‌شود .
آبی معنی ایمان می‌دهد و سمبل جاوید است .
- رنگ آبی آسمان آفتابی اثر فعال و جان بخش دارد در حالی که رنگ آبی مهتابی با اثری آرام مقاومت را از بین می‌برد و دلتنگی و رکود را با حالتی آرام به جای می‌گذارد .
- در مقابل شور و التهابی که از قرمز فوران می‌کند ، آبی آرام و کشیبا جلوه می‌کند .
- رنگ آبی درون گرا و سرد است اما از نظر معنوی بسیار عمیق و احترام برانگیز می‌باشد . از نیروی آسمانی و بیکرانه‌ای برخوردار است که می‌تواند مخاطبین خود را با تاملی درونی فرا بخواند .
- آسمان روز جلوه سرزنده ، فعال و با طراوت آبی را به نمایش می‌گذارد و آسمان شب عظمت و شکوه آبی تیره و بسیار عمیق و راز آمیز را معنی میکند . به ویژه وقتی ستاره‌های زرد رنگ به روی آن می‌درخشند ، عمق معانی و رازهای عالم را با سکوتی سرشار از معنویت منتشر می‌کند .
- آبی در هنر مسیحیت موضوع بشارت تولد حضرت مسیح (ع) را نشان می‌دهد . باکره‌ی مقدس همواره در ردایی آبی رنگ ظاهر می‌شود تا بر پاکی و معنویت او تاکید شود .
- آبی نماد ایمان و معنویت است و تا اعماق روان و روح آدمی نفوذ می‌کند و او را به عالم بالا فرا می‌خواند .
- در معماری اسلامی گنبد‌های فیروزه‌ای مساجد و کاشی‌کاریهایی که به رنگ آبی لاجوردی هستند همواره با ایمان مومنین نمازگزار فضا را از معنویت آکنده می‌سازد .
- آبی نیلگون و بیکرانه دریا‌ها نیز انسان را از زندگی روزمره به ملکوت طبیعت فرا می‌خواند .
- وقتی آبی با سفید مخلوط شود سردی آن دو چندان می‌شود و زمستان را به خاطر می‌آورد و روی زمینه سیاه ، آبی خلوط و درخشش خود را به نمایش می‌گذارد .


رنگ‌های ثانویه ، فرعی ( درجه دوم )

دوستان ببخشید اگر غلط تایپی یا ... داشت . چون سریع تایپ می‌کنم ممکنه خیلی جاها اشتباه داشته باشم و فرصت بازخوانی هم ندارم
به بزرگی خودتون ببخشید .

رنگ‌های ثانویه ، فرعی ( درجه دوم )
هر رنگ درجه دوم معمولا از مخلوط کردن دو رنگ اصلی ساخته می‌شود . به این ترتیب می‌توان رنگ‌های درجه دوم را به طریق زیر بدست آورد .
زرد + قرمز = نارنجی
زرد + آبی = سبز
قرمز + آبی = بنفش

۱- نارنجی
از تریکب قرمز و زرد بوجود می‌آید اگر چه ممکن است درخشش نارنجی آماده موجود در بازار را نداشته باشد . در صورتی که بخواهیم از نارنجی آماده استفاده کنیم بهتر است نارنجی « کادمیوم » را تهیه کنیم .
- اگر درصد قرمز در نارنجی بیشتر باشد قرمز نارنجی حاصل می‌شود که گرمترین رنگ دایره رنگی است .
- نارنجی رنگ بلوغ ، جوانی ، شادابی ، جشن و سرور و میوه‌های تازه رسیده است .
- نارنجی رنگی سر خوش ، وجد آور و پر نشاط است که تحمل آن به سادگی میسر نیست . اما در کنار سایر رنگ‌ها به سرزندگی آنها می‌افزاید و انرژی بصری بسیاری می‌پراکند .
- وقتی نارنجی با سفید مخلوط می‌شود به شدت از انرژی آنها کاسته می‌شود و در اختلاط با سیاه ، خاموش اما عمیق می‌شود .
- حرارت نارنجی در کنار آبی به اوج خود می‌رسد و به کنتراست سرد و گرم با کیفیتی انکار ناپذیر دامن می‌زند .
- نارنجی بیشترین تضاد را با آبی دارد و در اختلاط با آبی خاکستری زیبا و گرمی را بوجود می‌آورد .
- نارنجی در چراغ‌های راهنمایی و رانندگی برای احتیاط بکار می‌رود .

( سبز ) 2- سبز
- با ترکیب زرد کادمیوم با آبی کبالت یا آبی اولترامارین نیز می‌توان سز‌های نسبتا راضی کننده‌ای به دست آورد که نه به آبی گرایش دارد و نه به زرد .
- سبز کرم رنگ مناسبی است که می‌توان به اضافه کردن کمی زرد کادمیوم به عنوان یک سبز خوب از آن استفاده کرد .
- سبز رنگی است معتدل و اعتدالش سرد است .
- سبز ترکیب زرد ( رنگ تعقل ) و آبی ( رنگ آرامش ) است و تفکر و آرامش خردمندانه و صلح و صفا را تعداعی می‌نماید .
- سبز رنگ بهار و رویش طبیعت است .
- سبز رنگ امید و زندگی دوباره است .
- این رنگ از تلفیق زرد با آبی بوجود می‌آید ، ناش و ایمان معنوی را نشان می‌دهد . سرسبزی طبیعت انسان را به حیاط اخروی دلالت می‌کند .
- سبز نشانه‌ای از رستاخیز و صعود روحانی به عالم بالا است که از طریق تجدید حیاط طبیعت و رشد گیاهان بشارت آن به انسان داده شده است .
- در اسلام رنگ سبز به واسطه نسبتی که با اهل بیت پیامبر (ص) دارد رنگی مقدس است .
-ر پرچم اسلام نیز عموما به رنگ سبز می‌باشد و در بقعه‌ها و اماکن مقدس از رنگ سبز برای تزئین استفاده شده است .
- سبز در میان زرد گرم و آبی سرد رنگی میانه‌است . وقتی با آبی مخلوط شود به نهایت سردی و افسردگی می‌رسد و در تلفیق با رنگ زرد سرزنده ، فعال و گرم می‌شود .
- اگر درصد رنگ آبی در سبز بیشتر باشد سبز آبی ( فیروزه‌ای ) حاصل می‌شود که سردترین رنگ دایره رنگی است .

 3- بنفش
- بهتر است برای ساختن رنگ بنفش از مخلوط کردن آبی اولترامارین با قرمز آلیزارین و کمی سفید استفاده کرد .
- در بازار نیز معمولا در نوع بنفش موجود است که یکی با مخلوط کردن قرمز آلیزارین با آبی کبالت و دیگری با مخلوط کردن قرمز آلیزارین با آبی اولترامارین ساخته شده است و از درخشش خوبی نیز برخوردار هستند .
- بنفش رنگی مرموز و ابهام برانگیز است که با تیرگی خود در مقابل صراحت و روشنایی زرد قرار می‌گیرد .
- بر این اساس که رنگ بنفش به قرمز متمایل باشد یا به آبی ، معنی و حالت‌های متفاوتی به خود می‌گیرد . بنفش قرمز ( ارغوانی ) هراس انگیز و دهشت‌آور به نظر می‌رسد و وقتی به سمت آبی میل می‌کند ، خیال برانگیز و اسرارآمیز می‌شود .
- بنفش در ترکیب با سفید ، قرمز و آبی از انعطاف پذیری بسیاری برخوردار است . اما وقتی تیره می‌شود هراس انگیز ، موهوم و دلهره‌آور می‌گردد .
- بنفش وقتی با سفید روشن شود زیبا و وجدآور بنظر می‌رسد .
- رنگ بنفش مخلوطی از قرمز ( مادی و زمینی ) با آبی ( معنوی و آسمانی ) است و در حالت‌های مختلف خود زمینی و آسمانی شورانگیز و تفکر براگیز جلوه می‌کند .
- بنفش نمایشگر بی‌خبری ، بی‌اختیاری ، ظلم و دشواری است و رنگی است مرموز و برانگیزاننده احساسات .
- بنفش سمبل هرج و مرج ، مرگ ، ستایش و عظمت است .
- بنفرنگ‌های درجه سوماین رنگ‌ها از مخلوط کردن رنگ‌های اصلی با رنگ‌های درجه دوم حاصل می‌شوند . در واقع هر رنگ درجه سوم از اختلاط یک رنگ درجه دوم با یک رنگ اصلی بدست می‌آید .
- رنگ‌های درجه دوم را به عنوان حد افصل یا پاساژ رنگ‌های اصلی و رنگ‌های درجه سوم را به عنوان حد فاصل یا پاساژ میان رنگ‌های درجه دوم نیز می‌توان نماید .

رنگ‌های مکمل
- هر یک از رنگ‌های درجه دوم ( نارنجی ، سبز ، بنفش ) مکمل یکی از رنگ‌های اصلی ( قرمز ، آبی ، زرد ) است . به عبارت دیگر از اختلاط دو رنگ اصلی بدست می‌آید که مکمل رنگ سوم اصلی است و یا رنگ مکمل هر رنگ اصلی عبارت است از ترکیب دو رنگ اصلی دیگر .
مکمل قرمز = زرد + آبی = سبز
مکمل آبی = قرمز + زرد = نارنجی
مکمل زرد = قرمز + آبی = بنفش
- پس از دو رنگ مکمل دو رنگی هستند که تمام رنگ‌های طیف را در خود داشته باشد . به عبارت دیگر دو رنگ وقتی مکمل نامیده می‌شوند که از مجموع آنها تمام سه رنگ اصلی یافت شود .
- از ترکیب دو رنگ مکمل نیز رنگ تیره فام به دست می‌آید . در واقع دو رنگ مکمل وقتی با هم مخلوط شوند ، خاصیت رنگین بودن یکدیگر را خنثی می‌کنند . در حالی که وقتی در مجاروت هم قرار میگیرند خاصیت رنگین بودن یکدیگر را تشدید می‌کنند .
- رنگ در دایره دوازده رنگی هر دو رنگ مکمل بصورت دو سر قطری از دایره روبروی هم قرار می‌گیرند . به این ترتیب مکمل بودن رنگ فاقط به رابطه میان سه رنگی اصلی و سه رنگ درجه دوم محدود نمی‌شود ، بلکه همه رنگ‌های دیگر نیز که بصورت قطری روبروی هم قرار میگرند مکمل یکیدگرند به عنوان مثال زرد نارنجی با بنفش آبی و قرمز نارنجی با سبز آبی مکمل هستند .
نکته : در نقاشی‌های ایرانی کمال‌الدین بهزاد اولین کسی است که از رنگ‌های مکمل استفاده نموده است . در هنر غرب نیز بیشتر در آثار پل گوگن استفاده از رنگ‌های مکمل دیده می‌شود .ش آبی رنگ القا کننده تنکنتراست رنگی
- کنتراست عامل تقویت شدت و تاثیر گذاری رنگ‌ها بر یگدیگر و همچنین هم‌آرایی و همراهی آنها با یکدیگر است .
- مشهورترین نظریه در خصوص کنتراست رنگ مربوط به بوجود هفت کنتراست رنگ است که عبارتند از :
۱- کنتراست ته رنگ
۲- کنتراست تیرگی و روشنی
۳- کنتراست رنگ‌های سرد و گرم
۴- کنتراست رنگ‌های مکمل
۵- کنتراست همزمانی رنگ‌ها
۶- کنتراست تیرگی رنگ
۷- کنتراست کمیت یا وسعت سطوح رنگ‌ها

۱- کنتراست ته رنگ
- این کنتراست از ساده‌ترین کنتراست‌های هفتگانه رنگ است . برای رسیدن به این نوع کنتراست کافی است از رنگ‌های خالص در کنار هم استفاده کنیم .
- هر چه رنگ‌ها از سه رنگ اصلی فاصله بیشتری پیدا کنند قدرت آنها برای ایجاد کنتراست ته رنگ کمتر می‌شود . به عبارت دیگر همانطور که شدید‌ترین حالت کنتراست تیرگی ـ روشنی میان سیاه و سفید وبجود می‌آید شدید‌ترین کنتراست ته رنگ نیز میان سه رنگ اصلی قرمز ، زرد و آبی که هیچ وجهه مشترکی از جهت رنگ ندارند وجود دارد . بر همین اسسا کنتراست ته رنگ در رنگ‌های درجه دوم از کنتراست ته رنگ ، رنگ‌های اصلی کمتر و کنتراست ته رنگ ، رنگ‌های دجه سوم از این دو کمتر است .
- تابستان تکامل کننده رنگ‌ها و کنتراست شدید رنگ‌های اصلی و مکمل را نشان می‌دهد .

۲- کنتراست تیرگی و روشنایی
- تاثیراتی که کنتراست تیرگی ـ روشنی رنگ روی روابط میان رنگ‌ها و روی مخاطبین یک اثر هنری می‌گذارد بسیار زیاد است . به همین خاطر این نوع کنتراست از اهمیت زیادی برخوردار است .
- بیشترین تضاد تیره و روشن بین دو رنگ زرد ( روشن‌ترین رنگ‌) و بنفش ( تیره‌ترین رنگ ) وجود دارد .
- در بسیاری از آثار چاپ دستی خصوصا چاپ چوب کنتراست تیرگی ـ روشنی بوجود می‌آید .

( کنتراست سرد و گرم هایی است و بنفش قرمز ، نشانه عشق یزدانی و سلطه روحانی است

3- کنتراست سرد و گرم

- کنتراست سرد و گرم بر پایه احساس درونی از دیدن رنگ‌ها بوجود می‌آید .
- اصولا در نزد بشر رنگ مایه‌هایی که به قرمز نزدیک می‌شوند گرم و رنگ‌مایه‌هایی که به آبی متمایل می‌شوند سرد به شمار می‌آیند .
- قرمز و نارنجی گرمترین رنگ دایره رنگی و سبز آبی ( فیروزه‌ای ) سردترین رنگ دایره رنگی است . بنابر این بیشترین تضاد سرد و گرم بین این دو رنگ وجود دارد .
- با استفاده از تضاد سرد و گرم می‌توان جهت نشان دادن عمق فضایی استفاده کرد زیرا رنگ‌های گرم و روشن جلو می‌آیند و رنگ‌های سرد و تیره عقب رونده هستند .
- در کودکستان کودکان ترچیح می‌دهند از رنگ‌های گرم و تند استفاده کنند البته کودکانی که در خانه و تحت نظرات شدید قرار دارند ناخود آگاه رنگ‌های سرد را انتخاب می‌کنند.
- رنگ‌های گرم تحریک کننده ، پر جنب و جوش ، شادی بخش ، الهام دهنده ، روشنی بخش و ... هستند در حالیکه رنگ‌های سرد بر عکس موجب فعالیت‌های انفعالی ، سکون ، بی حرکتی و تلقین کننده غم و اندوه و ... می‌باشد و در نمایش دوردست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند .
- آثار نقاشان امپرسیونیست عموما با رنگ‌های سرد و گرم شکل گرفته‌اند به همین دلیل هم رنگ‌های آنها روشن‌تر و با تلالو به نظر می‌رسند .

( کنتراست رنگ‌های مکمل )

__________________

کنتراست رنگ‌های مکمل
- تاثیر گذاری دو رنگ مکمل به روی هم طوری است که یکدیگر را از نظر درخشش و قدرت فام به شدید‌ترین مرتبه ارتقاء میدهند .
- رنگ‌های مکمل در دایره‌ی رنگی بصورت قطری روبروی یکدیگر قرار دارند . مثل زرد و بنفش ، قرمز و سبز ، نارنجی و آبی .
- در آثار نقاشان پست امپرسیونیسم نیز استفاده از رنگ‌های مکمل بسیار دیده می‌شود . از جمله در کارهای ونگوگ و گوگن که رنگ‌ را در سطوح بزرگ و به مقیاس وسیقی بصورت تخت استفاده کرده‌اند .
- در آثار سورا و سینیاک رنگ‌های مکمل را بصورت لکه‌های کوچک در کنار یکدیگر بکار رفته اند .

۵- کنتراست همزمان
- کنتراست همزمان ناشی از تاثیر عمومی رنگ‌ها به روی احساس بینایی است و با رابطه میان رنگ‌های مکمل ایجاد می‌شود . به این صورت که وقتی ما یک رنگ را می‌بینیم بطور همزمان آن را پدید می‌آورد . بطور مثال وقتی که ما رنگ قرمزی را می‌بینیم چشم بطور همزمان رنگ مکمل آن یعنی سبز را می‌سازد البته این رنگ بصورت ذهنی بوجود می‌آید و ملموس نیست و فقط احساس می‌شود .


6- کنتراست کيفيت

- در اينجا منظور از کيفيت حالت خلوص و اشباع رنگ است . وقتي که يک رنگ خالص در کنار رنگ‌هاي ناخالص که با سياه و يا مکمل خود مخلوط شده اند قرار مي‌گيرد ، کنتراست کيفيت رنگ ايجاد مي‌شود .
- وقتي رنگ‌هاي سياه ، سفيد و خاکستري مخلوط شوند ، خلوص خود را از دست داده و کدر مي‌شودند . درجه کدر بودن ناخالصي آنها زماني بيشتر ديده مي‌شود که در کنار رنگ‌هاي خالص قرار گيرند .
- کنتراست کيفيت در همه مواردي که به کارگيري رنگ با درخشش تمام مورد نياز است مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد زيرا رنگ در اين حالت بيشترين جذابيت را پيدا خواهد کرد .

7- کنتراست کميت و وسعت سطوح

- کنتراست کميت مربوط به رابطه متقابل دو يا چند سطح رنگين از نظر وسعت است . در اين کنتراست رابطه‌ي بزرگي و کوچکي سطوح رنگين نقش اصلي را بازي مي‌کند . زيرا نسبت بزرگي سطح رنگ‌ها با يکديگر مي‌تواند در ايجاد رابطه هماهنگ ميان آنها موثر باشد بطوري که از نظر بعدي هيچکدام نسبت به ديگري برتري خاصي نداشته باشد .
- در ايجاد کنتراست کميت دو عامل نقش اساسي دارند .
1- ميزان درخشندگي و خلوص رنگ
2- ميزان بزرگي سطح يا لکه رنگي

-گوته شاعر ، فيلسوف و رنگ شناس سده‌ي نوزدهم براي ميزان روشني رنگ‌ها اعدادي را تعيين کرده است . البته اين اعداد نمي‌توانند از قطعيت کافي برخوردار باشند و هنرمندان نيز معمولا ترکيب هاي رنگي خود را بر اساس اعداد و ارقام بوجود نمي‌آورند .زيرا همه چيز بستگي به احساس دروني ، توانايي و مهارت هنرمند دارند . چگونه مي‌شود به تناسب اعداد ارائه شده با درخشش رنگ‌هاي موجود اطمينان پيدا کرد . با اين وجود اعداد پيشنهادي گوته را جهت اطلاع در اينجا ذکر مي‌کنيم .
زرد9/نارنجي8/قرمز6/سبز6/آبي4/بنقش3
- بنابر اين ارزشهاي عددي رنگ‌هاي مکمل نسبت به يکديگر به شرح ذيل است .
زرد به بنفش = 3:9
بنابر اين وسعت طح متناسب آنها با يکديگر 1 به 3 است يعني وسعت سطح رنگ بنفش بايستي 3 برابر وسعت سطح رنگ زرد باشد تا از نظر تاثير بصري با آنها هماهنگ باشد
قرمز به سبز = 6:6
بنابر اين وسعت سطح متناسب آنها با يکديگر 1 به 1 است . يعني رنگ‌هاي قرمز و سبز براي ايجاد تاثير بصري هماهنگ از وسعت سطح برابري برخوردار باشند .
نارنجي به آبي = 4:8
بنابر اين وسعت سطح متناسب آنها با يکديگر 1 به 2 است . يعني وسعت سطح رنگ آبي بايستي 2 برابر وسعت سطح رنگ نارنجي شود تا از نظر تاثير بصري با آن هماهنگ شود .رابطه رنگ و فرم
همانطور که سه رنگ زرد ، قرمز ، آبي به عنوان رنگ‌هاي اصلي محسوب مي‌شوند و ساير رنگ‌ها از مخلوط شدن سه رنگ بوجود مي‌آيند . سه شکل اصلي نيز وجود دارند که پايه و اساس ساير شکل‌ها را ايجاد مي‌کنند و شکل‌ّاي ديگر از آنها ساخته مي‌شوند .
اين سه شکل عبارتند از : دايره ، مربع ، مثلث

1- مربع
اين شکل نماد ماده محسوب مي‌شود که داراي وزن و استحکام است و با رنگ قرمز که آن نيز نمادي از ماديت ، صراحت و سنگيني است مطابقت مي‌کند از طرفي وزن و تاريکي قرمز با زيبايي و سختي مربع برابري مي‌کند .

2- مثلث
زاويه‌هاي تند مثلث بر شخصيت تهاجمي ، برنده و صريح آن تاکيد دارند . در عين حال اين شکل نمادي از تفکر و روشنايي است و به سرعت دگرگون مي‌شود . رنگي که از نظر زيباشناختي با مثلث متناسب است و شخصيت آن را به کمال نشان مي‌دهد رنگ زرد است . مثلث در حالي که جنگجويي حمله و تعرض را معني مي‌دهد با رنگ زرد برابر و هم خاصيت است که مي‌تواند سمبل تفکر و انديشه نيز باشد .

3- دايره
دايره نمايشگر حرکتي نامتناهي و جاوداده است و احساسي از آرامش ايجاد مي‌کند . اين شکل نشانه‌اي است از گنبد مينايي آسمان و نمادي است از روان و جنبه‌هاي روحاني که عملق و تفکر و پايداري آن را نشان مي‌دهد . از ميان رنگ‌ها آبي روشن با ويژگي معنوي دايره تمناسب است . با ديدن دايره به نسان حالت مستي دست مي‌دهد ، در حاليکه مربع احساس شدت و خشونت را به وجود مي‌آورد . دايره با حرکت نرم و صافي که دارد به عنوان مسبل روحي و رواني بکار مي‌رود و سمبل خورشيد و نجوم نيز مي‌باشد . رنگي که با دايره و حصوصيات آن برابري مي‌کند رنگ آبي است که اگر بصورت صاف و شفاف باشد ايجاد آرامش و مانند دايره عمق و فضاي معنوي دارد .
- اکنون براي پيدا کردن رنگ معادل يک فرم آبتدا آن را به سه شکل اصلي تجزيه مي‌کنيم و رنگ معادل آن را که يک رنگ درجه دوم يا سوم است بدست مي‌آوريم .

نکته : وقتي قدرت بينايي يک رنگ با شکل متناسب خود هماهنگ شود تاثير قوي تري را از نظر بصري ايجاد خواهد کرد


سیاه:
سیاه رنگ اقتدار و توانایی است و در لباس بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد زیرا افراد در لباسهای سیاه لاغرتر به نظر میرسند. این رنگ همچنین فرمانبرداری و تبعیت را می رساند؛ بهمین دلیل کشیش ها لباس مشکی می پوشند تا فرمانبرداری و تسلیم خود را نسبت به خدا نمایش دهند. بعضی متخصصین لباس اعتقاد دارند که زنی که لباس سیاه می پوشد فرمانبرداری از مرد را به نمایش میگذارد. لوازم پیرامون محل کار یا منزل اگر مشکی باشد می تواند بیش از حد اغراق انگیز فرض شده و باعث شود صاحب آن شیطانی یا منزوی به نظر برسد. رنگ سیاه، رنگ زرد،نارنجی، قرمز و قهوه ای روشن را بخوبی نمایش می دهد و برای دکوراسیون مناسب است.
سفید:
رنگ سفید تاکید بر پاکی و صداقت را می رساند چنانکه عروسان بدین منظور لباس سفید می پوشند. این رنگ نور را منعکس می سازد و بعنوان رنگ تابستانی شناخته می شود. سفید در دکوراسیون، لباس و لوازم رایج است زیرا روشنی وشفافیت لازمه طبیعت است و با تمامی رنگهای دیگر همخوانی دارد. البته رنگهای روشن خصوصا سفید، کثیفی و لکه ها را بیشتر نمایان می کند و بنابراین نسبت به رنگهای دیگربرای تمیز نگه داشتن سخت تر است. پزشکان و پرستاران برای رعایت نظافت لباس سفید به تن می کنند. رنگ سفید به لحاظ واضح کردن جزئیات محصولات و لوازم برای دکوراسیون مناسب است.
قرمز:
موثرترین رنگ به لحاظ روانی است، رنگ قرمزضربان قلب را سریعتر و تنفس را شدیدتر می کند. قرمز رنگ عشق است و لباسهای قرمزبیشتر مورد توجه قرار گرفته و باعث می شود تا صاحب آن جلب توجه کند. این رنگ ازآنجایی که رنگ تندی است در قالب پوشش و لباس در مذاکرات و مباحثات برای افراد کارانخواهد بود. دکوراتورها می گویند از آنجایی که قرمز جلب توجه می کند استفاده آن درمواردی نیاز می شود.
صورتی:
صورتی که عاشقانه ترین رنگ محسوب میشود آرامش بخش تر از رنگ قرمز است. تیمهای ورزشی گاه رخت کن تیم مقابل را به رنگ صورتی روشن در می آورند تا رقیبشان انرژی خود را از دست بدهد.
آبی:
آبی رنگ آسمان و دریا و یکی از رایج ترین رنگهاست. این رنگ عکس العملی کاملا عکس قرمز ایجاد می کند. آبی، صلح آمیز و آرام بخش است وباعث می شود تا بدن مواد شیمیایی آرامش بخش تولید کند، بنابراین غالبا در اتاق خواب استفاده میشود. آبی می تواند سرد و افسرده کننده نیز باشد.
مشاوران لباس پوشش آبی را برای مصاحبه های کاری پیشنهاد می کنند زیرا که نمایانگر صداقت است. مردم دراتاقهای آبی کارآتر هستند. مطالعات نشان می دهد که وزنه بردارن در محیطها آبی وزنه های سنگین تری بلند می کنند.
سبز:
در حال حاضر جزء رایج ترین رنگ برای دکوراسیون به شمار می رود و نشانه طبیعت است. رنگ سبز باعث جلوه گری رنگ چوب می شود. سبز روشن راحت ترین رنگ برای چشم است و میتواند دید را تقویت کند. طیف های سبز رنگهایی آرام و نیروزا هستند چنانکه افراد در پشت پرده صحنه های تلویزیونی دراتاقهای سبز منتظر می مانند تا آرامش داشته باشند. بیمارستانها نیز بدلیل اینکه بیماران از آرامش برخوردار باشند، اغلب از رنگ سبز استفاده می کنند. سبز تیره نشانه نیرومندی، پایداری و ثروت است.
زرد:
اولین خصیصه رنگ زرد ایجاد توجه است و تقریبا در تمامی اخطارهای جاده ای و محیطی به صورت تابلو از زمینه های زرد استفاده می شود. زرد در حالیکه رنگی روشن بینانه تصور می شود، اما آرام بخش نیست و افراد آرامش خود را در اتاقهای زرد از دست می دهند همچنین کودکان در احاطه رنگ زرد بیشتر گریه خواهند کرد. این رنگ سخت ترین رنگ برای چشم است که می تواند باعث اذیت گردد. البته زرد تمرکز را تقویت می کند و متابولیستم بدن را شدت می بخشد.


هماهنگی رنگ‌ها ( هارمونی )
هارمونی یعنی ایجاد تعادل و رابطه متناسب میان رنگ‌های یک ترکیب است به طوریکه برای چشم از نظر بصری خوشایند و راضی کننده باشد .
- همارهنگی میان رنگ‌ها بر اساس رعایت موارد ذیل می‌باشد :
۱- تجربه و شناخت هنرمند از روابط میان رنگ‌ها
۲- جهت و شکل رنگ‌ها نسبت به یکدیگر
۳- وسعت سطح رنگ‌ها نسبت به یکدیگر
۴- رعایت درجه خلوص و درخشش آنها نسبت به یکدیگر
- رنگ‌های بکار رفته در آثار نقاشان دوره‌ی رنسانس دارای نوعی از هماهنگی است که بیش از هر چیز تکیه بر ایجاد تعادل بصری میان خاکستری‌های رنگی و تیرگی و روشنی رنگ‌ها دارد .
- در آثار نقاشان فوویست و اکسپرسیونیست که در آنها شدت تاثیر بصری رنگ و یا رنگ‌ها بیش از سایر عناصر تجسمی تخیلات و تصورات مخاطب را بر می‌انگیزد . بنابر این در این دسته از آثار قدرت بصری و بینایی رنگ‌ها نقش اصلی را خواهد داشت نه تعادل بصری رنگ‌ها با یکدیگر .


رنگ در مکاتب هنری
۱- امپرسیونیسم

امپرسیونیست‌ها در نیمه دوم سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم فعال بودند و عموما با عتقاد ثبت نور و رنگ در ساعات مختلف روز و تاثیرات نور روی رنگ‌های طبیعت نقاشی می‌کردند . آنها از بکار بردن رنگ سیاه در تابلو‌های خود اجتناب می‌کردند و رنگ ها را بصورت لکه‌های نسبتا درشتی به روی بوم می‌گذاشتند . آثار نقاشان این شیوه عموما با رنگ‌های سرد و گرم شکل گرفته‌اند . به همین دلیل رنگ‌های آنها روشن‌تر و با تلالو به نظر می‌رسند . هنرمندان این شویه فرم را در رنگ مستحیل می‌کردند .
۲- پست امپرسیونیسم
نقاشانی که عموما پس از فروکش کردن هیجان جنبش امپرسیونستی راه خود را از امپرسیونیست‌ها جدا کردند و هر یک به روش خاص خود به کار ادامه دادند و به تجربیات تازه تری پرداختند . مثل سورا ، ونگوک ، گوگن و سزان . همچنین سورا و سینیاک جهت درخشش بیشتر رنگ‌ها آنها را بصورت نقطه نقطه در کنار هم قرار می‌دادند .
۳- فوویسم و اکسپرسیونیسم
دو شیوه نقاشی مدرن در اوایل سده بیستم که بیش از هر چیز به کاربرد رنگ بطور اغراق آمیز و بدون رعایت جنبه‌های توصیف گرایانه آن تاکید داشتند . در این دو شیوه شدت تاثیر بصری رنگ‌ها بیش از سایر عناصر تجسمی تخیلات و تصورات مخاطب را بر می‌انگیزند. همچنین رنگ در آثار نقاشان فوویسم رنگ و بویی شخصی داشت .
۴- کوبیسم
نقاشان سبک کوبیسم توجه خاصی به مساله فرم داشتند از این رو عملکرد رنگ در آثارشان محدود است و آنها رنگ را مطیف فرم می‌نمودند .
۵- فوتوریسم
فوتوریسم ها به خاطر طرح مساله حرکت و زمان از رنگ خصوصا برای بیان حرکت سود جسته‌اند .
۶- سوپرماتیسم
هنرمندان این شیوه سعی دارند تا جوهره اشکال طبیعت را در سطوح و شکل‌های هندسی با رنگ خالص به نمایش بگذارند .
۷- اپ آرت
هنرمندان این شویه سعی دارند تا در آثارشان با استفاده از خطای باصره و رنگ عمق میدان ، دوری و نزدیکی ، حجم مجازی ایجاد نمایند .
نکته : در این اثر هنری که بیان اصلی آن به عهده‌ی رنگ است ، می‌بایست فرم‌ها را مطیع و هماهنگ با رنگ کرد ( امپرسیونیسم ) همچنین در تابلویی که فرم در آن بیشتر مطرح است باید رنگ‌ها را مطیف فرم انتخاب کرد ( کوبیسم و فوتوریسم )

__________________


اثرات ذهنی رنگ
- درک و احساسی را که با دیدن یک رنگ ایجاد می‌شود واقعیتی بسیار پیچیده استک ه از یک طرف بستگی به واقعیت و نمود خو رنگ دارد و از طرف دیگر به شخصیت روحی ، روانی و ساختار ذهنی افراد مربوط می شود .
- خاطرات ، تجربه‌ها ، وضعیت روحی و بسیاری از عوامل دیگر از جمله عوامل جغرافیایی ، آب و هوایی ، اجتماعی و فرهنگی و حتی جنسیت و سن افراد در شدت و نوع این تاثیرات دخالت دارند .
- نکته قابل توجه دیگر این است که شخصیت واقعی هر رنگ از نظر ذهنی در جایگاه مخصوص خود جلوه می‌کند و الزاما در همه موقعیت‌ها تاثیر واحدی را بر روی احساس و روان آدمی باقی نمی‌گذارد . به عنوان مثال آبی عمیق و پهناور دریا ، سبز تیره درختان و جنگل در جای خود حسی تفکر برانگیز از بیکرانگی و عظمت جهان را بر می‌انگیزند و نوع تعادل روحی ، خلوص و حس تقدیس را بوجود می‌آورند در حالیکه همین آبی اگر روی پوست بتابد سایه‌هایی از سبز تیره ایجاد کند ، احساس هراس انگیز و تنفر آور بوجود خواهد آورد .

 اثرات فضایی رنگ
به آنچه جوانب و واکنش‌های مختلف رنگ را در بر می گیرد فضا در رنگ گفته می‌شود. اثر فضایی رنگ‌ها معلول عوامل گوناگونی است . نیرو و قدرت رنگ‌ها در مورد عمق آنها در خود رنگ نهفته است . این خصوصیات در تاریکی و روشنی ، سردی و گرمی و درجه اشباع و یا میزان وسعت سطوح رنگ‌ها موجود است .
۱- رنگ‌های روشن بطرف جلو می‌آیند و رنگ‌های تیره عقب می‌ورند .
۲- بین رنگ‌های سرد و گرم اگر دو رنگ را با درخششی یکنواخت در نظر بگیریم همیشه رنگ‌های گرم بطرف جلو می‌روند و رنگ‌های سرد به طرف عقب حرکت می‌کنند .
۳- دید انسان نسبت به طیف‌های رنگی خالص و شفاف حساسیت بیشتری نشان می‌دهد و این دسته از رنگ‌ها تاثیر بی‌واسطه‌ای روی شبکیه چشم دارند . بر عکس به هر میزان که خلوص رنگ کاهش یابد و یا با سفید و یا لایه‌های خاکستری ممزوج گردد . روی شبکیه چشم اثر کمتری داشته و چنانچه در تصویر به کار آید جلوه‌ای خاص از عمق می‌یابد .
نکته : اگر بخواهیم رنگ‌ها را یکی از عوامل پر قدرت خلاقیت‌های هنری بدانیم باید اثر فضایی آنها را همیشه به عنوان یک عامل مهم در نظر داشته باشیم . کورو می‌گوید : « در نقاشی‌های خود فضای خالی ایجاد نکنید . ) او می‌خواهد بگوید که باید در ایجاد اثرات عمق رنگ‌ها دقیق بود


وسایل و شیوه‌های رنگ آمیزی

۱- گواش
- واژه‌ای فرانسوی بوده و در اصل به معنای شستشو است . گواش نوعی آبرنگ کدر و تیره و غلیظ است . که رنگدانه‌های آن از نوع صمغ چسبنده تشکیل شده است به همین خاطر به آن رنگ جسمی نیز گفته می‌شود .
- از رنگ‌های گواش به خاطر خاصیت پوشش دهندگی برای ایجاد رنگ‌های یکپارچه و تخته ، تخته استفاده می‌شود .
- حلال رنگ گواش آب است اما برای تغییر درجه‌ی تاریکی و روشنایی ( تونالیته ) معمولا از رنگ سفید استفاده می‌شود .
- تکنیک گواش را در تبلیغات هنری چون طراحی پوستر‌ها ، آفیش‌ها ، تصویرسازی ( آیلوستراسیون ) و ... بکار می‌برند . در این زمینه گواش به عنوان « رنگ پلاکات » معروف است . معمول‌ترین مقوا برای رنگ آمیزی با گواش ، مقوای اشتنباخ می‌باشد .

۲- آبرنگ
- بطور کلی رنگ‌هایی که برای نقاشی آبرنگ بکار می‌روند از مواد مختلفی ترکیب شده اند که عبارتند از :
رندانه‌ها ( پیگمنت اعم از معدنی ، گیاهی ، حیوانی ) - مواد چسبنده - صمغ عربی - آب گیلیسیرین - اسل - روغن بزرک برای مقاومت در مقابل گرما و سرما - گیلیسیرین برای مواردی که رنگ ضخیم بکار می‌بریم مانع از ترک خوردگی آن می‌شود .
- حلا رنگ‌های آبرنگ آب است و بخاطر شفافیت رنگ و بودن جرم بودن پس از استفاده به آنها « رنگ روحی » گفته می‌شود .
- برای ایجاد درجات تیره و روشن ( تونالیته ) در تکنیک آبرنگ ، رنگ‌ها را با آب مخلوط می‌کنیم .
- در نقاشی از طبیعت با تکنیک آبرنگ روش معمول آن است که از رنگ‌های روشن شروع و به رنگ‌های تیره می‌رسیم .
- در اروپا تکنیک آبرنگ توسط دوررر اهمیتی تازه یافت . با این حال کاربرد کامل‌تر آن به خصوص در انگلستان از سده هجدهم متداول شد . در سده‌ای نوزدهم منظره‌نگاران برجسته ‌ای چون ترنر و کانستابل هر یک از با اسلوب خاص خود نقاشی آبرنگ را تحول بخشیدند .
- امروزه در بازار نوعی آبرنگ جوهری به نام اکولین عرضه می‌شود .ک ه ته نشین نمی‌شود و بیشتر تر تکنیک ایربراش مورد استفاده قرار می‌گیرد .
- ایربراش ابزاری برای اسپری کردن رنگ‌ است که توسط چارلز بوردیک در سال 1893 اختراع شد . این ابزار از یک قلم و یک کمپرسور ( پمپ باد ) تشکیل شده استو اندازه‌های دانه‌های پاشیده شده در این تکنیک به میزان فشار باد بستگی دارد .

۳- رنگ روغن
- این رنگ‌ها نیز جرم دار می‌باشند و به همین خاطر به « رنگ جسمی » معروف هستند .
- حلال این رنگ‌ها ، روغن بزرک ، نفت ، تینر ، تربانتین و بنزین می‌باشد .
- در نقاشی از طبیعت با رنگ روغن روش معمول آن است که از رنگ‌های تیره شروع و به رنگ‌های روشن می‌رسیم .
- استفاده از رنگ‌ روغن در نقاشی اولین بار توسط نقاشان شمال اروپا صورت گرفت ، تقریبا یکصد سال قبل از آن که نقاشان ونیزی آن را بکار بگیرند ، مبتکر این روش را استفاد « فلمال » می‌دانند .
- استفاده از رنگ روغن در کار اسده‌تر بود و دیرتر خشک می‌شد و ضمنا کاملا متناسب مقصود نقاشان شمال بود که به تدریج به سوی طبیعت گرایی و سایه روشن کاری تمایل داشتند .
- استفاده از تکنیک رنگ و روغن در ایران نیز از دوره صفوی آغاز شد ولی در دوره‌ای قاجار به اوج خود رسید .
- بوم نقاشی مورد استفاده در تکنیک رنگ و روغن را به این علت زیرسازی می‌نمایند تا از تماس روغن با پارچه‌ی بوم خودداری کنند .
بازدید : 20
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


[ جمعه 29 شهريور 1392 ] [ 1:22 ] [ نویسنده : داریوش نیرومندی ]
نظر بدهید


نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .

.: Weblog Themes By themzha :.اعضاء
register
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجددlogin

نام کاربری :
رمز عبور :

خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آرشيو مطالب
آخرين مطالب
گریه کودک - تکنبک: پاستل گچی روی مقوا تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
آرش و چواد - تکنیک: رنگ روغن روی بوم تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
تنازع رنگ - تکنیک: رنگ روغن روی بوم تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
تخت جمشید2 - تکنیک: رنگ روغن روی بوم تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
تخت جمشید1 - تکنبک: پاستل گچی روی مقوا تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
غروب جنگل - تکنیک: رنگ روغن روی بوم تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
کوچه باغ 1 - تکنیک : رنگ روغن روی بوم تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
کوچه باغ 3 - تکنیک: رنگ روغن روی بوم تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
مسجد - تکنیک: رنگ روغن روی بوم تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
جستجو

آمار سایت
آمار مطالب
کل مطالب : 18
کل نظرات : 8

آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین

آمار بازدید
بازدید امروز : 14
باردید دیروز : 2
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 21
بازدید ماه : 22
بازدید سال : 1,189
بازدید کلی : 4,984

دانلود آهنگ جدید